Menu

0054 – 老师 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她以前是老师
 • 她以前是老師
 • Tā yǐqián shì lǎoshī.
 • Tha ỉ chén sư lảo sư
 • Cô ấy trước đây là một giáo viên
 • She was a teacher before

Ví dụ 2:

 • 把我当成老师吧
 • 把我當成老師吧
 • Bǎ wǒ dàngchéng lǎoshī bā.
 • Bá ủa tang châng lảo sư ba
 • Hãy coi tôi như là một giáo viên nhé
 • Think of me as a teacher.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

6  +  1  =