Menu

0362 – 耳朵 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《耳》的笔顺动画写字动画演示

《耳》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《朵》的笔顺动画写字动画演示

《朵》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我最近没有检查耳朵
 • Phồn – 我最近沒有檢查耳朵
 • Pinyin – Wǒ zuìjìn méiyǒu jiǎnchá ěrduǒ
 • Bồi – Ủa chuây chin mấy dẩu chén chá ở tua
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã không kiểm tra tai của tôi gần đây.
 • Dịch tiếng Anh – I haven’t had my ears checked recently.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我的狗迅速竖起耳朵
 • Phồn – 我的狗迅速豎起耳朵
 • Pinyin – Wǒ de gǒu xùnsù shù qǐ ěrduǒ
 • Bồi – Ủa tợ cẩu xuân su su chí ở tua
 • Dịch tiếng Việt – Con chó của tôi nhanh chóng vểnh tai lên
 • Dịch tiếng Anh – My dog’s ears sprang up.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

33  +    =  41