Menu

0453 – 聊天 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《聊》的笔顺动画写字动画演示

《聊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《天》的笔顺动画写字动画演示

《天》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她给我打电话聊天
 • Phồn – 她給我打電話聊天
 • Pinyin – Tā gěi wǒ dǎ diànhuà liáotiān
 • Bồi – Tha cấy ủa tả ten hoa léo ten
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy gọi cho tôi để trò chuyện
 • Dịch tiếng Anh – She has phoned me up for a chat.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他在工作,而其他人在聊天
 • Phồn – 他在工作,而其他人在聊天
 • Pinyin – Tā zài gōngzuò, ér qítā rén zài liáotiān
 • Bồi – Tha chai cung chua, ớ chí tha rấn chai léo then
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đang làm việc trong khi những người khác đang trò chuyện
 • Dịch tiếng Anh – He is working while others are chewing the rag.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

  +  12  =  20