Menu

0844 – 聚会 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《聚》的笔顺动画写字动画演示

《聚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《会》的笔顺动画写字动画演示

《会》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我邀请她参加聚会
 • Phồn – 我邀請她參加聚會
 • Pinyin – Wǒ yāoqǐng tā cānjiā jùhuì
 • Bồi – Ủa dao chỉnh tha chan cha chùy huây
 • Dịch tiếng Việt – Tôi mời cô ấy đến bữa tiệc
 • Dịch tiếng Anh – I asked her to the party.

Ví dụ 2:

 • Giản – 周末有个同学聚会
 • Phồn – 週末有個同學聚會
 • Pinyin – Zhōumò yǒu gè tóngxué jùhuì
 • Bồi – Châu mùa dẩu cưa thúng xuế chùy huầy
 • Dịch tiếng Việt – Có một bữa tiệc  với bạn cùng lớp vào cuối tuần
 • Dịch tiếng Anh – At the weekend there’s a get-together of classmates.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

  +  84  =  89