Menu

0426 – 节日 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 佛诞日是一个宗教节日
 • Phồn – 佛誕日是一個宗教節日
 • Pinyin – Fódàn rì shì yígè zōngjiàojiérì.
 • Bồi – Phúa tan rư sư í cưa chung cheo chía rư
 • Dịch tiếng Việt – Ngày Phật Đản là một ngày lễ tôn giáo.
 • Dịch tiếng Anh – Vesak Day is a religious holiday.

Ví dụ 2:

 • Giản – 在节日的第六天,水用完了
 • Phồn – 在節日的第六天,水用完了
 • Pinyin – Zài jiérì de dì liù tiān, shuǐ yòng wánliǎo
 • Bồi – Chai chía rư tợ ti liêu then, suẩy dung oán lẻo
 • Dịch tiếng Việt – Vào ngày thứ sáu của kỳ nghỉ của họ, nước đã bị mất
 • Dịch tiếng Anh – On the sixth day of their holiday,the water gave out.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

57  +    =  62