Menu

0396 – 花 – HSK3 – Từ điển HSK 1-6 Hiện đại

《花》的笔顺动画写字动画演示

《花》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Updating
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 茉莉开了花- Nghe ví dụ
 • Phồn – 茉莉開了花
 • Pinyin – Mòlì kāile huā
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – The jasmine is in flower.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这花没香味- Nghe ví dụ
 • Phồn – 這花沒香味
 • Pinyin – Zhè huā méi xiāngwèi
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – This flower has no scent.


Các chữ Hán đồng âm

 • Updating


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments