Menu

0078 – 苹果 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《苹》的笔顺动画写字动画演示

《苹》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《果》的笔顺动画写字动画演示

《果》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 谁咬了我的苹果?
 • 誰咬了我的蘋果?
 • Shéi yǎole wǒ de píngguǒ?
 • sấy dảo lợ ủa tự pính của?
 • Ai cắn táo của tôi?
 • Who bit my apple?

Ví dụ 2:

 • 还剩两个苹果。
 • 還剩兩個蘋果
 • Hái shèng liǎng gè píngguǒ.
 • hái sâng lẻng cưa pính của
 • Có hai quả táo còn lại.
 • There are two apples left.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

2  +  3  =