Menu

0345 – 蛋糕 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《蛋》的笔顺动画写字动画演示

《蛋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《糕》的笔顺动画写字动画演示

《糕》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 蛋糕发起来了
 • Phồn – 蛋糕發起來了
 • Pinyin – Dàngāo fā qǐláile
 • Bồi – Tan cao pha chỉ lái lợ
 • Dịch tiếng Việt – Bánh đã tăng giá
 • Dịch tiếng Anh – The cake has risen.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你的蛋糕真好吃!
 • Phồn – 你的蛋糕真好吃!
 • Pinyin – Nǐ de dàngāo zhēn hào chī!
 • Bồi – Nỉ tợ tan cao chân hảo chư!
 • Dịch tiếng Việt – Bánh của bạn rất ngon!
 • Dịch tiếng Anh – Your cake went down a treat!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

51  +    =  57