Menu

0134 – 衣服 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《衣》的笔顺动画写字动画演示

《衣》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《服》的笔顺动画写字动画演示

《服》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 新买的衣服
 • 新買的衣服
 • Xīn mǎi de yīfú
 • Bồi – Xin mải tợ i phú
 • Dịch tiếng Việt – quần áo mới mua
 • Dịch tiếng Anh – newly bought clothes

Ví dụ 2:

 • 衣服都打包好了
 • 衣服都打包好了
 • Yīfú dōu dǎbāo hǎole
 • Bồi –  I phú tâu tả bao hảo lợ
 • Dịch tiếng Việt – Quần áo được đóng gói chặt
 • Dịch tiếng Anh – The clothes were packed tight


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

  +  1  =  2