Menu

0622 – 表示 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《表》的笔顺动画写字动画演示

《表》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《示》的笔顺动画写字动画演示

《示》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 善意的表示
 • Phồn – 善意的表示
 • Pinyin – Shànyì de biǎoshì
 • Bồi – Sàn i tơ pẻo sừ
 • Dịch tiếng Việt – Thiện chí
 • Dịch tiếng Anh – a gesture of goodwill.

Ví dụ 2:

 • Giản – 点头表示同意
 • Phồn – 點頭表示同意
 • Pinyin – Diǎntóu biǎoshì tóngyì
 • Bồi – Tiển thấu pẻo sừ thúng i
 • Dịch tiếng Việt – Gật đầu
 • Dịch tiếng Anh – to nod one’s head in agreement


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

4  +  4  =