Menu

0490 – 裙子 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《裙》的笔顺动画写字动画演示

《裙》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 把裙子放长
 • Phồn – 把裙子放長
 • Pinyin – Bǎ qúnzi fàng zhǎng
 • Bồi – Bả chuýn chự phang chảng
 • Dịch tiếng Việt – Kéo dài váy
 • Dịch tiếng Anh – let down a skirt

Ví dụ 2:

 • Giản – 她昨天穿了条红裙子
 • Phồn – 她昨天穿了條紅裙子
 • Pinyin – Tā zuótiān chuānle tiáo hóng qúnzi
 • Bồi – Tha chúa ten chuan lợ théo húng chuýn chự
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ ngày hôm qua
 • Dịch tiếng Anh – She wore a red skirt yesterday.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

79  +    =  81