Menu

0494 – 认真 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《认》的笔顺动画写字动画演示

《认》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《真》的笔顺动画写字动画演示

《真》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他是认真的
 • Phồn – 他是認真的
 • Pinyin – Tā shì rènzhēn de
 • Bồi – Tha sư rân chân tợ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy nghiêm túc
 • Dịch tiếng Anh – he means business

Ví dụ 2:

 • Giản – 认真地做某事
 • Phồn – 認真地做某事
 • Pinyin – Rènzhēn dì zuò mǒu shì
 • Bồi – Rân chân ti chua mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – Làm gì đó nghiêm túc
 • Dịch tiếng Anh – to do something in earnest


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

  +  4  =  9