Menu

0648 – 诚实 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《诚》的笔顺动画写字动画演示

《诚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《实》的笔顺动画写字动画演示

《实》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 它极不诚实
 • Phồn – 它極不誠實
 • Pinyin – Tā jí bù chéngshí
 • Bồi – Tha chí pù chấng sừ
 • Dịch tiếng Việt – Nó bay lên trời cao
 • Dịch tiếng Anh – It stank to high heaven
 • Ví dụ 2:
 • Giản – 我相信诚实是好的
 • Phồn – 我相信誠實是好的
 • Pinyin – Wǒ xiāngxìn chéngshí shì hǎo de
 • Bồi – Ủa xeng xìn chấng sứ sừ hảo tơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi tin rằng sự trung thực là tốt
 • Dịch tiếng Anh – I believe in being truthful.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

63  +    =  67