Menu

0488 – 请假 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她请假10天去度假
 • Phồn – 她請假10天去度假
 • Pinyin – Tā qǐngjià 10 tiān qù dùjià
 • Bồi – Tha chỉnh cha sứ then chuy tu cha
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy xin phép nghỉ 10 ngày
 • Dịch tiếng Anh – She asked for ten days’ holiday leave.

Ví dụ 2:

 • Giản – 依照规定,你是不能请假的
 • Phồn – 依照規定,你是不能請假的
 • Pinyin – Yīzhào guīdìng, nǐ shì bùnéng qǐngjià de
 • Bồi – I chao quây tinh, nỉ sư bu nấng chỉnh cha tợ
 • Dịch tiếng Việt – Theo quy định, bạn không thể nghỉ phép
 • Dịch tiếng Anh – According to the regulations, you’re not allowed to request leave.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

5  +  1  =