Menu

0126 – 谢谢 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《谢》的笔顺动画写字动画演示

《谢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我很好,谢谢
 • 我很好,謝謝
 • Wǒ hěn hǎo, xièxiè
 • ủa hấn hảo, xiê xiê
 • Dịch tiếng Việt – Tôi khỏe, cảm ơn
 • Dịch tiếng Anh – I’m fine, thanks

Ví dụ 2:

 • 足已,谢谢
 • 足已,謝謝
 • Zú yǐ, xièxiè
 • Chú ỉ, xiê xiê
 • Dịch tiếng Việt – thế là đủ rồi, cảm ơn
 • Dịch tiếng Anh – that’s enough, thanks


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

81  +    =  90