Menu

0298 – 走 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他必须得走
 • 他必須得走
 • Tā bìxū dé zǒu
 • Tha bi xuy tớ chẩu
 • anh ấy buộc phải đi
 • he had to go away

Ví dụ 2:

 • 我必须得走了
 • 我必須得走了
 • Wǒ bìxū dé zǒule
 • Ủa bi xuy tớ chẩu lợ
 • Tôi phải đi
 • I must be going


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

29  +    =  38