Menu

0233 – 起床 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《起》的笔顺动画写字动画演示

《起》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《床》的笔顺动画写字动画演示

《床》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他们起床了吗?
 • 他們起床了嗎?
 • Tāmen qǐchuángle ma?
 • tha mân chỉ choáng lợ ma?
 • Dịch tiếng Việt – Họ đã ngủ dậy chưa?
 • Dịch tiếng Anh – Are they astir yet?

Ví dụ 2:

 • 他经常很晚起床
 • 他經常很晚起床
 • Tā jīngcháng hěn wǎn qǐchuáng
 • tha chinh cháng hẩn oán chỉ choáng
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thường ngủ dậy rất muộn
 • Dịch tiếng Anh – He’s usually a late riser.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

4  +    =  8