Menu

0486 – 起来 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我记起来了!
 • Phồn – 我記起來了!
 • Pinyin – Wǒ jì qǐláile!
 • Bồi – Ủa chi chỉ lái lợ!
 • Dịch tiếng Việt –  Tôi nhớ ra rồi!
 • Dịch tiếng Anh – that reminds me!

Ví dụ 2:

 • Giản – 噌地站起来
 • Phồn – 噌地站起來
 • Pinyin – Cēng dì zhànqǐlái
 • Bồi – Châng ti chang chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – đứng lên rất nhanh
 • Dịch tiếng Anh – to jump to one’s feet


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

45  +    =  55