Menu

0331 – 超市 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《超》的笔顺动画写字动画演示

《超》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《市》的笔顺动画写字动画演示

《市》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我要去超市买牛奶
 • Phồn – 我要去超市買牛奶
 • Pinyin – Wǒ yào qù chāoshì mǎi niúnǎi
 • Ủa dao chuy chao sư mải niếu nải
 • Dịch tiếng Việt – tôi cần đi siêu thị mua sữa bò
 • Dịch tiếng Anh – ‘ll get some milk from the supermarket

Ví dụ 2:

 • Giản – 邻近就有一家超市
 • Phồn – 鄰近就有一家超市
 • Pinyin – Línjìn jiù yǒu yījiā chāoshì
 • Bồi – Lín chuy chiêu dẩu í cha chao sư
 • Dịch tiếng Việt – Có một siêu thị ở gần đây
 • Dịch tiếng Anh – There’s a supermarket in the vicinity.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

84  +    =  85