Menu

0575 – 越 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《越》的笔顺动画写字动画演示

《越》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我开始越走越慢
 • Phồn – 我開始越走越慢
 • Pinyin – Wǒ kāishǐ yuè zǒu yuè màn
 • Bồi – Ủa khai sử duê chẩu duê man
 • Dịch tiếng Việt – Tôi bắt đầu càng đi càng chậm
 • Dịch tiếng Anh – I began to walk slower and slower

Ví dụ 2:

 • Giản – 我越看越不喜欢
 • Phồn – 我越看越不喜歡
 • Pinyin – Wǒ yuè kàn yuè bù xǐhuān
 • Bồi – Ủa duê khan duê bu xỉ hoan
 • Dịch tiếng Việt – Tôi càng nhìn càng không ưng
 • Dịch tiếng Anh – the more I look at it the less I like it


Các chữ Hán đồng âm

 • 刖: to amputate one or both feet (punishment in imperial China); see also 五刑[wu3 xing2];
 • 岳: wife’s parents and paternal uncles;
 • 悦: pleased;
 • 戉: a battle-axe used in ancient China
 • 抈: to bend;
 • 月: moon; month; monthly; CL:個|个[ge4],輪|轮[lun2];
 • 樾: shade of trees;
 • 瀹: to cleanse; to boil;
 • 爚: bright; fiery;
 • 狘: jump;
 • 玥: pearl used in sacrifice;
 • 礿: spring imperial ancestral sacrifice;
 • 禴: spring imperial ancestral sacrifice;
 • 籥: flute; key;
 • 粤: Cantonese; short name for Guangdong 廣東|广东[Guang3 dong1];
 • 跃: to jump; to leap;
 • 軏: crossbar for yoking horses;
 • 钺: battle-ax;
 • 閲: Japanese variant of 閱|阅;
 • 阅: to inspect; to review; to read; to peruse; to go through; to experience;
 • 鸑: young phoenix;
 • 龠: ancient unit of volume (half a 合[ge3], equivalent to 50ml); ancient flute;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

  +  53  =  55