Menu

0215 – 路 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《路》的笔顺动画写字动画演示

《路》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 只有几步路
 • 只有幾步路
 • Zhǐyǒu jǐ bù lù
 • Chứ dẩu chỉ bu lu
 • Dịch tiếng Việt – nó chỉ cách vài bước chân
 • Dịch tiếng Anh – it’s within walking distance

Ví dụ 2:

 • 没有回头的路
 • 沒有回頭的路
 • Méiyǒu huítóu de lù
 • Mấy dẩu huấy thấu tợ lu
 • Dịch tiếng Việt – Không có đường quay lại
 • Dịch tiếng Anh – There was no turning back.


Các chữ Hán đồng âm

 • 鹿


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

  +  22  =  32