Menu

0186 – 过 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《过》的笔顺动画写字动画演示

《过》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我也没有过
 • 我也沒有過
 • Wǒ yě méiyǒuguò
 • Úa dể mấy dẩu cua
 • Dịch tiếng Việt – tôi cũng không qua
 • Dịch tiếng Anh – neither have I

Ví dụ 2:

 • 过一段时间
 • 過一段時間
 • Guò yīduàn shíjiān
 • Cua i toan sứ chen
 • Dịch tiếng Việt – qua một khoảng thời gian
 • Dịch tiếng Anh – a little while longer


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

2  +  2  =