Menu

0188 – 还 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《还》的笔顺动画写字动画演示

《还》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你还好吗?
 • 你還好嗎?
 • Nǐ hái hǎo ma?
 • nỉ hái hảo ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn vẫn khoẻ chứ?
 • Dịch tiếng Anh – are you okay?

Ví dụ 2:

 • 你还好吗?
 • 你還好嗎?
 • Nǐ háihǎo ma ?
 • nỉ hí hảo ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn vẫn ổn chứ?
 • Dịch tiếng Anh – how are you keeping?


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

  +  44  =  54