Menu

0201 – 进 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《进》的笔顺动画写字动画演示

《进》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 快速进/ 出
 • 快速進/ 出
 • Kuàisù jìn/ chū
 • khoai su chin/ chu
 • đua vào / ra
 • to race in/ out

Ví dụ 2:

 • 一记远射,球进了!
 • 一記遠射,球進了!
 • Yī jì yuǎn shè, qiú jìnle!
 • i chi doẻn sưa, chiếu chin lợ
 •  Một cú sút xa – và đó là một mục tiêu!
 • A long shot – and it’s a goal!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

3  +  3  =