Menu

0563 – 银行 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《银》的笔顺动画写字动画演示

《银》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《行》的笔顺动画写字动画演示

《行》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 银行付款完成
 • Phồn – 銀行付款完成
 • Pinyin – Yínháng fùkuǎn wánchéng
 • Bồi – Ín háng phu khoản oán chấng
 • Dịch tiếng Việt – Thanh toán ngân hàng đã ok
 • Dịch tiếng Anh – The bank payment went through.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我得去趟银行
 • Phồn – 我得去趟銀行
 • Pinyin – Wǒ dé qù tàng yínháng
 • Bồi – Ủa tứa chuy thang ín háng
 • Dịch tiếng Việt – Tôi phải đi đến ngân hàng
 • Dịch tiếng Anh – I need to go to the bank.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

  +  37  =  40