Menu

0838 – 镜子 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《镜》的笔顺动画写字动画演示

《镜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 镜子被用来反射阳光
 • Phồn – 鏡子被用來反射陽光
 • Pinyin – Jìngzi bèi yòng lái fǎnshè yángguāng
 • Bồi – Chình chi pây dùng lái phản sừ dáng quang
 • Dịch tiếng Việt – Gương được sử dụng để phản chiếu ánh sáng mặt trời
 • Dịch tiếng Anh – Mirrors are used to reflect back the sunlight.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他面对镜子把自己仔细打量了一番
 • Phồn – 他面對鏡子把自己仔細打量了一番
 • Pinyin – Tā miàn duì jìngzi bǎ zìjǐ zǐxì dǎliangle yī fān
 • Bồi – Tha miên tuây chinh chư pả chử xì tả leng lơ i phan
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy nhìn mình cẩn thận trong gương.
 • Dịch tiếng Anh – He scrutinized his likeness in the mirror.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

9  +  1  =