Menu

0159 – 长 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《长》的笔顺动画写字动画演示

《长》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 长了20厘米
 • 長了20厘米
 • Zhǎngle 20 límǐ
 • Chảng lợ 20 lí mỉ
 • Dịch tiếng Việt – cao lên 20cm
 • Dịch tiếng Anh – to grow (by) 20cm

Ví dụ 2:

 • 长得像某人
 • 長得像某人
 • Cháng de xiàng mǒurén
 • Cháng tợ xeng mẩu rấn
 • Dịch tiếng Việt – trông giống ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to look like somebody


Các chữ Hán đồng âm

 • 鲿


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

42  +    =  43