Menu

0222 – 门 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《门》的笔顺动画写字动画演示

《门》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 门有多高?
 • 門有多高?
 • Mén yǒu duō gāo?
 • mấn dẩu tua cao?
 • Dịch tiếng Việt – cửa cao bao nhiêu
 • Dịch tiếng Anh – how high is the door?

Ví dụ 2:

 • 能帮我开下门吗?
 • 能幫我開下門嗎?
 • Néng bāng wǒ kāi xià mén ma?
 • Nấng bang ủa khai xa mấn ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có thể giúp tôi mở cửa không?
 • Dịch tiếng Anh – Could you oblige me by open the door?


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

6  +  1  =