Menu

0470 – 难过 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《难》的笔顺动画写字动画演示

《难》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《过》的笔顺动画写字动画演示

《过》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 别为她难过
 • Phồn – 別為她難過
 • Pinyin – Bié wèi tā nánguò
 • Bồi – Bía uây tha nán cua
 • Dịch tiếng Việt – Đừng vì cô ấy mà buồn
 • Dịch tiếng Anh – Don’t grieve for her.

Ví dụ 2:

 • Giản – 主人走了,狗很难过
 • Phồn – 主人走了,狗很難過
 • Pinyin – Zhǔrén zǒule, gǒu hěn nánguò
 • Bồi – Chủ rấn chẩu lơn, cấu hẩn nán cua
 • Dịch tiếng Việt – Chủ đi vắng, con chó rất buồn.
 • Dịch tiếng Anh – His owner left, and the dog just pined.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

15  +    =  20