Menu

0214 – 零 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《零》的笔顺动画写字动画演示

《零》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 最后比分为七比零
 • 最後比分為七比零
 • Zuìhòu bǐfēn wéi qī bǐ líng.
 • Chuây hâu bỉ phân uấy chi bỉ lính
 • Dịch tiếng Việt – Tỷ số cuối cùng là bảy – không
 • Dịch tiếng Anh – The final score was seven-love.

Ví dụ 2:

 • 3年后公司净结存为零
 • 3年後公司淨結存為零
 • 3 Nián hòu gōngsī jìng jiécún wéi líng
 • San nén hâu cung sư chinh chía chuấn uấy lính
 • Dịch tiếng Việt – Sau ba năm công ty không còn gì.
 • Dịch tiếng Anh – After three years the company was left with nothing.


Các chữ Hán đồng âm

 • 𠱠


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

  +  77  =  84