Menu

0464 – 面包 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一条面包的价格
 • Phồn – 一條麵包的價格
 • Pinyin – Yītiáo miànbāo de jiàgé
 • Bồi – I théo men bao tợ cha cứa
 • Dịch tiếng Việt – Giá của một ổ bánh mì
 • Dịch tiếng Anh – the cost of a loaf of bread

Ví dụ 2:

 • Giản – 一块烤面包
 • Phồn – 一塊烤麵包
 • Pinyin – Yīkuài kǎo miànbāo
 • Bồi – I khoai khảo men bao
 • Dịch tiếng Việt – Một miếng bánh mì nướng
 • Dịch tiếng Anh – a slice of toast


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

2  +  3  =