Menu

0223 – 面条 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《面》的笔顺动画写字动画演示

《面》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《条》的笔顺动画写字动画演示

《条》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 请来碗面条
 • 請來碗麵條
 • Qǐng lái wǎn miàntiáo
 • Chỉnh lái oản men théo
 • Dịch tiếng Việt –  Mang cho tôi một bát mì nhé
 • Dịch tiếng Anh – A bowl of noodles, please.

Ví dụ 2:

 • 午餐我们将吃面条而不是米饭
 • 午餐我們將吃麵條而不是米飯
 • Wǔcān wǒmen jiāng chī miàntiáo ér bùshì mǐfàn
 • Ủ chan ủa mân cheng chư men théo ớ bú sư mỉ phan
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta sẽ có mì thay cơm cho bữa trưa
 • Dịch tiếng Anh – We’ll have noodles not rice for lunch.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

1  +  6  =