Menu

0029 – 飞机 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《飞》的笔顺动画写字动画演示

《飞》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《机》的笔顺动画写字动画演示

《机》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt:  Phi Cơ
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Updating
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 喜欢飞机
 • 我喜歡開飛機。
 • Wǒ xǐhuan kāi fēijī.
 • Úa xỉ hoan khai phây chi
 • Tôi thích lái máy bay.
 • like flying planes.

Ví dụ 2:

 • 喜欢飞机
 • 他不喜歡坐飛機
 • Tā bù xǐhuān zuò fēijī
 • Tha bu xỉ hoan chua phây chi
 • Anh ấy không  thích bay
 • He doesn’t like flying


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

6  +  3  =