Menu

0028 – 饭店 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《饭》的笔顺动画写字动画演示

《饭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《店》的笔顺动画写字动画演示

《店》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt:  Phàn Điếm
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这家饭店要招聘服务员
 • 這家飯店要招聘服務員
 • Zhèjiā fàndiàn yào zhāopìn fúwùyuán.
 • Chưa cha phan ten dao chao pin phú u doén
 • Khách sạn muốn quảng cáo tìm người phục vụ.
 • The hotel wants to advertise for waiters.

Ví dụ 2:

 • 饭店
 • 這是一家甲級飯店。
 • Zhè shì yìjiā jiǎjí fàndiàn.
 • Chưa sư í cha chả chí fan ten
 • Đó là một nhà hàng hạng nhất.
 • It was a first-class awarded restaurant.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

  +  78  =  87