Menu

0816 – 饺子 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《饺》的笔顺动画写字动画演示

《饺》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 把饺子馅儿搅拌均匀
 • Phồn – 把餃子餡兒攪拌均勻
 • Pinyin – Bǎ jiǎozi xiàn er jiǎobàn jūnyún
 • Bồi – Pả chẻo chư xiên ơ chẻo pàn chuyn duýn
 • Dịch tiếng Việt – Trộn đều cho đến khi mịn.
 • Dịch tiếng Anh – Mix the dumpling filling until smooth.

Ví dụ 2:

 • Giản – 妈妈将面作成剂子,准备包饺子
 • Phồn – 媽媽將面作成劑子,準備包餃子
 • Pinyin – Māmā jiāng miàn zuòchéng jì zi, zhǔnbèi bāo jiǎozi
 • Bồi – Ma ma cheng miền chua chấng chi chư, chuẩn pầy pao chẻo chư
 • Dịch tiếng Việt – Mẹ chia bột thành từng miếng nhỏ để làm bánh bao.
 • Dịch tiếng Anh – Mom divided the dough into small pieces to make dumplings.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

9  +  1  =