Menu

0459 -马 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《马》的笔顺动画写字动画演示

《马》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 马放慢了速度
 • Phồn – 馬放慢了速度
 • Pinyin – Mǎ fàng mànle sùdù
 • Bồi – Mả phang man lợ su tu
 • Dịch tiếng Việt – Con ngựa chạy chậm lại
 • Dịch tiếng Anh – The horse slacked his pace.

Ví dụ 2:

 • Giản – 马抬起头来
 • Phồn – 馬抬起頭來
 • Pinyin – Mǎ tái qǐtóu lái
 • Bồi – Mả lái cỉ thấu lái
 • Dịch tiếng Việt – Con ngựa nhấc đầu lên
 • Dịch tiếng Anh – The horse lifted its head.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 马

Chú thích: Chữ trong ảnh là Phồn Thể


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

83  +    =  86