Menu

0738 – 高速公路 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《高》的笔顺动画写字动画演示

《高》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《速》的笔顺动画写字动画演示

《速》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《公》的笔顺动画写字动画演示

《公》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《路》的笔顺动画写字动画演示

《路》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 高速公路是最近的路
 • Phồn – 高速公路是最近的路
 • Pinyin – Gāosù gōnglù shì zuìjìn de lù
 • Bồi – Cao sừ cung lù sừ chuây chin tơ lù
 • Dịch tiếng Việt – Đường cao tốc là con đường gần nhất
 • Dịch tiếng Anh – The expressway is the most direct road.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这条高速公路直通上海
 • Phồn – 這條高速公路直通上海
 • Pinyin – Zhè tiáo gāosù gōnglù zhítōng shànghǎi
 • Bồi – Chừa théo cao sù cung lù chứ thung sàng hải
 • Dịch tiếng Việt – Đường cao tốc này dẫn thẳng đến Thượng Hải
 • Dịch tiếng Anh – This expressway leads directly to Shanghai.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  81  =  84