Menu

0497 – 伞 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《伞》的笔顺动画写字动画演示

《伞》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你有伞吗?
 • Phồn – 你有傘嗎?
 • Pinyin – Nǐ yǒu sǎn ma?
 • Bồi – nỉ dấu sản ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có ô không
 • Dịch tiếng Anh – have you got your umbrella?

Ví dụ 2:

 • Giản – 带把伞过来,现在正大雨倾盆呢!
 • Phồn – 帶把傘過來,現在正大雨傾盆呢!
 • Pinyin – Dài bǎ sǎn guòlái, xiànzài zhèng dàyǔ qīngpén ne!
 • Bồi – Tai bá sản cua lái, xen chai châng ta duỷ chinh pấn nơ!
 • Dịch tiếng Việt – Mang theo một chiếc ô, trời sắp đổ mưa ngay bây giờ!
 • Dịch tiếng Anh – Bring an umbrella; the rain is coming down in buckets!


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

  +  12  =  18