Menu

0499 – 声音 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 清朗的声音
 • Phồn – 清朗的聲音
 • Pinyin – Qīnglǎng de shēngyīn
 • Bồi – Chinh lảng tợ sâng in
 • Dịch tiếng Việt – Giọng nói rõ ràng
 • Dịch tiếng Anh – a clear sound

Ví dụ 2:

 • Giản – 因某事生气
 • Phồn – 因某事生氣
 • Pinyin – Yīn mǒu shì shēngqì
 • Bồi – In mẩu sư sâng chi
 • Dịch tiếng Việt – Tức giận vì điều gì đó
 • Dịch tiếng Anh – be angry at.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

71  +    =  73