Menu

0500 – 生气 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《生》的笔顺动画写字动画演示

《生》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《气》的笔顺动画写字动画演示

《气》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 使某人生气
 • Phồn – 使某人生氣
 • Pinyin – Shǐ mǒu rén shēngqì
 • Bồi – Sứ mẩu rấn sâng chi
 • Dịch tiếng Việt – Làm ai đó tức giận
 • Dịch tiếng Anh – to make somebody angry

Ví dụ 2:

 • Giản – 因为某事生气
 • Phồn – 因為某事生氣
 • Pinyin – Yīnwèi mǒu shì shēngqì
 • Bồi – In uây mẩu sư sâng chi
 • Dịch tiếng Việt – Tức giận vì điều gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be/ get cross about something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 生Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 气


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

25  +    =  30