Menu

0506 – 数学 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《数》的笔顺动画写字动画演示

《数》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《学》的笔顺动画写字动画演示

《学》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我学过数学
 • Phồn – 我學過數學
 • Pinyin – Wǒ xuéguò shùxué
 • Bồi – Ủa xuế cua su xuế
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã học qua môn toán
 • Dịch tiếng Anh – I studied math.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他有数学天赋
 • Phồn – 他有數學天賦
 • Pinyin – Tā yǒu shùxué tiānfù
 • Bồi – Tha dẩu shu xuế then phu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy là một thiên tài toán học
 • Dịch tiếng Anh – He has a flair for mathematics.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

1  +  3  =