Menu

1015 – 随着 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《随》的笔顺动画写字动画演示

《随》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《着》的笔顺动画写字动画演示

《着》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 随着时间的推移
 • Phồn – 隨著時間的推移
 • Pinyin – Suízhe shíjiān de tuīyí
 • Bồi – Suấy chơ sứ chiên tơ thuây í
 • Dịch tiếng Việt – Theo thời gian
 • Dịch tiếng Anh – as the years went by

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们随着音乐唱歌跳舞
 • Phồn – 他們隨著音樂唱歌跳舞
 • Pinyin – Tāmen suízhe yīnyuè chànggē tiàowǔ
 • Bồi – Tha mân suấy chơ in duề chang cưa thèo ủ
 • Dịch tiếng Việt – Họ hát và nhảy theo nhạc
 • Dịch tiếng Anh – They are singing and dancing to the music.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

  +  19  =  20