Menu

1080 – 信息 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《信》的笔顺动画写字动画演示

《信》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《信》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《息》的笔顺动画写字动画演示

《息》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《息》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 现在是信息时代
 • Phồn – 現在是信息時代
 • Pinyin – Xiànzài shì xìnxī shídài
 • Bồi – Xiên chai sừ xin xi sứ tài
 • Dịch tiếng Việt – Bây giờ là thời đại thông tin.
 • Dịch tiếng Anh – Now is the information age.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他对考试信息了如指掌
 • Phồn – 他對考試信息瞭如指掌
 • Pinyin – Tā duì kǎoshì xìnxī liǎorúzhǐzhǎng
 • Bồi – Tha tuây khảo sư xin xi lẻo rú chử chảng
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy biết các thông tin trong bài kiểm tra
 • Dịch tiếng Anh – He knows the information on the test


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

  +  19  =  20