Menu

1083 – 行 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《行》的笔顺动画写字动画演示

《行》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《行》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 怎么都行
 • Phồn – 怎麼都行
 • Pinyin – Zěnme dōu xíng
 • Bồi – Chẩn mơ tâu xính
 • Dịch tiếng Việt – Không có vấn đề gì
 • Dịch tiếng Anh – Anything will do.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你向东开就行
 • Phồn – 你向東開就行
 • Pinyin – Nǐ xiàng dōng kāi jiùxíng
 • Bồi – Nỉ xeng tung khai chiêu xính
 • Dịch tiếng Việt – Bạn chỉ cần lái xe về phía đông
 • Dịch tiếng Anh – You just drive east.


Các chữ Hán đồng âm

 • 侀: shape; statute;
 • 刑: punishment; penalty; sentence; torture; corporal punishment;
 • 型: model; type (e.g. blood type);
 • 形: to appear; to look; form; shape;
 • 硎: whetstone;
 • 荥: place name;
 • 鉶: soup cauldron; (arch.) sacrificial tripod with two handles and a lid; variant of 硎, whetstone;
 • 钘: long-necked wine flask;
 • 陉: border the stove; defile; pass;
 • 饧: maltose syrup; molasses; heavy (eyelids); drowsy-eyed; listless; (of dough, candy etc) to soften; to become soft and sticky;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

30  +    =  36