Menu

1087 – 性格 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《性》的笔顺动画写字动画演示

《性》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《性》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《格》的笔顺动画写字动画演示

《格》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《格》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 刚强的性格
 • Phồn – 剛強的性格
 • Pinyin – Gāngqiáng dì xìnggé
 • Bồi – Cang chéng tì xinh cứa
 • Dịch tiếng Việt – tính cách kiên cường
 • Dịch tiếng Anh – unyielding personality

Ví dụ 2:

 • Giản – 他的性格古怪保守
 • Phồn – 他的性格古怪保守
 • Pinyin – Tā dì xìnggé gǔguài bǎoshǒu
 • Bồi – Tha tì xinh cứa củ quài páo sẩu
 • Dịch tiếng Việt – Tính cách của anh ấy thật kỳ lạ và bảo thủ.
 • Dịch tiếng Anh – His personality features oddity and reserve.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

9  +  1  =