Menu

1100 – 演员 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《演》的笔顺动画写字动画演示

《演》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《演》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《员》的笔顺动画写字动画演示

《员》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《员》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他是位家喻户晓的演员
 • Phồn – 他是位家喻戶曉的演員
 • Pinyin – Tā shì wèi jiāyùhùxiǎo de yǎnyuán
 • Bồi – Tha sừ uầy cha dùy hù xẻo tơ dản doán
 • Dịch tiếng Việt – Anh  là một diễn viên nổi tiếng
 • Dịch tiếng Anh – He is best known as an actor.

Ví dụ 2:

 • Giản – 演员走上舞台
 • Phồn – 演員走上舞台
 • Pinyin – Yǎnyuán zǒu shàng wǔtái
 • Bồi – Dản doán chẩu sàng ủ thái
 • Dịch tiếng Việt – Diễn viên lên sân khấu
 • Dịch tiếng Anh – The performer walked onto the stage.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

6  +  4  =