Menu

1105 – 邀请 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《邀》的笔顺动画写字动画演示

《邀》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《邀》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《请》的笔顺动画写字动画演示

《请》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《请》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 受到正式邀请
 • Phồn – 受到正式邀請
 • Pinyin – Shòudào zhèngshì yāoqǐng
 • Bồi -Sâu tào châng sừ dao chỉnh
 • Dịch tiếng Việt – Được mời chính thức
 • Dịch tiếng Anh – to be formally invited

Ví dụ 2:

 • Giản – 我被邀请参加了婚礼
 • Phồn – 我被邀請參加了婚禮
 • Pinyin – Wǒ bèi yāoqǐng cānjiāle hūnlǐ
 • Bồi – Ủa pây dao chỉnh chan cha lơ huân lỉ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã được mời đến đám cưới
 • Dịch tiếng Anh – I was invited to a wedding.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

  +  31  =  39