Menu

1107 – 钥匙 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《钥》的笔顺动画写字动画演示

《钥》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《钥》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《匙》的笔顺动画写字动画演示

《匙》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《匙》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 把钥匙给我
 • Phồn – 把鑰匙給我
 • Pinyin – Bǎ yàoshi gěi wǒ
 • Bồi – Pả dào sư cấy ủa
 • Dịch tiếng Việt – Đưa cho tôi  chiếc chìa khóa
 • Dịch tiếng Anh – Give me the key.

Ví dụ 2:

 • Giản – 钥匙在抽屉里
 • Phồn – 鑰匙在抽屜裡
 • Pinyin – Yàoshi zài chōutì lǐ
 • Bồi – Dào sư chai châu thi lỉ
 • Dịch tiếng Việt – Chìa khóa ở trong ngăn kéo
 • Dịch tiếng Anh – The keys are in the drawer.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

  +  38  =  44