Menu

1128 – 由于 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《由》的笔顺动画写字动画演示

《由》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《由》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《于》的笔顺动画写字动画演示

《于》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《于》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 由于显然的理由
 • Phồn – 由於顯然的理由
 • Pinyin – Yóuyú xiǎnrán de lǐyóu
 • Bồi – Dâu dúy xiển rán tơ lỉ dấu
 • Dịch tiếng Việt – Vì lý do rõ ràng
 • Dịch tiếng Anh – for obvious reasons

Ví dụ 2:

 • Giản – 由于这个原因
 • Phồn – 由於這個原因
 • Pinyin – Yóuyú zhège yuányīn
 • Bồi – Dấu dúy chưa cưa doán din
 • Dịch tiếng Việt – Vì lý do này
 • Dịch tiếng Anh – for this reason


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

9  +    =  15