Menu

1133 – 于是 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《于》的笔顺动画写字动画演示

《于》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《于》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《是》的笔顺动画写字动画演示

《是》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《是》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他十分害怕,于是便跑开了
 • Phồn – 他十分害怕,於是便跑開了
 • Pinyin – Tā shífēn hàipà, yúshì biàn pǎo kāile
 • Bồi – Tha sứ phân hai pà, dúy sừ piên pảo khai lơ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta sợ đến nỗi bỏ chạy.
 • Dịch tiếng Anh – He ran off, because he was very scared.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她还剩了点钱,于是就去看电影了
 • Phồn – 她還剩了點錢,於是就去看電影了
 • Pinyin – Tā hái shèngle diǎn qián, yúshì jiù qù kàn diànyǐngle
 • Bồi – Tha hái sâng lơ tiển chiến, dúy sừ chiêu chùy khan tiên dỉnh lơ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy còn một ít tiền, vì vậy cô ấy đã đi xem phim
 • Dịch tiếng Anh – She had a little money left over so she went to a movie.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

  +  13  =  21